Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) stanovujú práva a povinnosti medzi Vami ako používateľom (ďalej len „Vy“ alebo „používateľ“) a webstránkou vulkancasino-sk.top (ďalej len „stránka“).

Používaním tejto stránky súhlasíte so všetkými nižšie uvedenými podmienkami. Ak sa s týmito podmienkami nezúčastňujete alebo s nimi nesúhlasíte, nemali by ste používať túto stránku.

Povolenie na používanie

Podmienkou používania tejto stránky je, že ste starší 18 rokov alebo máte vek dosť na to, aby ste boli právne spôsobilí používať túto stránku podľa vašich konkrétnych právnych noriem.

Používateľom tejto stránky ste iba vy. Nesmiete povoliť iným osobám používať túto stránku pomocou vašich údajov alebo priniesť vytvorené účty iným osobám.

  • Bezplatná licencia: Táto stránka Vám poskytuje osobné povolenie na prístup a používanie tejto stránky na nekomerčné účely.
  • Obmedzená licencia: Táto stránka Vám poskytuje osobné povolenie na prístup a používanie tejto stránky len na účely, ktoré sú špecificky uvedené na tejto stránke.

Žiadne iné práva alebo licencie nie sú udelené.

Obsah a autorské práva

Všetok obsah zahrnutý na tejto stránke, vrátane textu, grafiky, logotypov, ikon, obrázkov, audio klipov a softvéru, je majetkom alebo licencovaným majetkom vulkancasino-sk.top a je chránený autorským právom a inými ochrannými značkami.

Nesmiete reprodukovať, modifikovať, distribuovať, publikovať, predávať žiadny obsah z tejto stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu vulkancasino-sk.top.

Pre autorské práva tretích strán, ktoré nie sú súčasťou vulkancasino-sk.top, platia ich vlastné podmienky používania.

Odkazy na tretie strany

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou vulkancasino-sk.top. Nesiete zodpovednosť za používanie týchto odkazov a potrebujete sa oboznámiť so záväzkami a podmienkami používania týchto tretích strán.

  • Neodpovednosť: vulkancasino-sk.top nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, politiky, produkty alebo služby tretích strán.
  • Bez záruky: vulkancasino-sk.top nezaručuje presnosť, aktualitu, úplnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek obsahu tretích strán.

Zmeny podmienok používania

Zároveň si vyhradzujeme právo vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. Ak sa tieto podmienky zmenia, oznámime Vám to formou správy na tejto stránke. Odporúčame Vám prečítať si tieto podmienky pri každej návšteve stránky.

  • Pokračujúce používanie: Ak budete používať túto stránku aj po zmenách týchto podmienok, znamená to, že ste s novými podmienkami súhlasili.
  • Neprijatie zmien: Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, nemali by ste používať túto stránku.