Zásady ochrany osobných údajov

Dôvernosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto Ochrane osobných údajov vám poskytneme informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a ako ich chránime.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, neodporúčame pokračovať v používaní našej stránky.

Zbieranie osobných údajov

Na našej webovej stránke môžeme od vás zhromažďovať rôzne osobné údaje, ako sú mená, adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla atď. Tieto údaje zbierame len v prípade, ak nám ich sami poskytnete dobrovoľne pri registrácii na stránke, pri vyplňovaní formulárov alebo pri komunikácii s nami cez e-mail.

Okrem osobných údajov môžeme tiež zbierať neosobné údaje prostredníctvom súborov cookie. Súbory cookie slúžia na sledovanie chovania návštevníkov na našej stránke a zlepšovanie ich zážitku zo surfovania. Máte však možnosť odmietnuť súbory cookie nastavením príslušných preferencií vo vašom webovom prehliadači.

  • Mená
  • Adresy
  • E-mailové adresy
  • Telefónne čísla

Všetky osobné údaje, ktoré od vás zbierame, sú dôležité a citlivé. Nerobíme ich dostupnými pre žiadne tretie strany bez vášho výslovného súhlasu, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo iné právne postupy.

Použitie a uchovávanie osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi narábame výhradne v súlade s platnými zákonmi a našimi internými politikami. Tieto údaje používame na nasledovné účely:

- Na správu a údržbu našej webovej stránky

- Na komunikáciu s vami a odpovedanie na vaše otázky a požiadavky

- Na poskytovanie vám informácií o našich produktoch a službách

- Na zlepšenie našich produktoch a služb

- Na základe vášho súhlasu môžeme používať vaše údaje na marketingové účely

  • Bezpečné uchovávanie osobných údajov
  • Spracovanie osobných údajov

Dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou. Používame všetky primerané bezpečnostné opatrenia a technické prostriedky na ochranu vašich údajov.

Zmeny v Ochrane osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov tu a tam môžu vyžadovať aktualizácie a úpravy. Ak sa však rozhodneme zmeniť svoje pravidlá, o týchto zmenách vás budeme vždy informovať. Odporúčame vám pravidelne skontrolovať túto stránku na akékoľvek zmeny.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nášho postupu ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na naše kontaktné údaje uvedené nižšie.